sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Wojewoda w Gminie Jabłonka

wojewoda podwilk24 września 2019 roku w Podwilku na drodze powiatowej Podszkle-Podwilk wojewoda małopolski Piotr Ćwik spotkał się z wójtami i burmistrzami gmin i miast powiatu nowotarskiego. W spotkaniu uczestniczyli posłowie RP Edward Siarka i Anna Paluch, starosta nowotarski Krzysztof Faber, sołtys Emil Holla wraz z przedstawicielami Podwilka, a także radni gminy i powiatu, dyrektorzy i uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Podwilku oraz Szkoły Podstawowej w Podszklu.

Wojewoda spotkał się z włodarzami wymienionych gmin, by wręczyć im symboliczne czeki potwierdzające dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Po zakończeniu uroczystości wójt gminy Jabłonka Antoni Karlak zaprosił wszystkich zebranych na poczęstunek do remizy w Podwilku.