sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Dotacje i Projekty

Zakończenie zadania pn.: ,,Remont garażu dwustanowiskowego w budynku Remizy OSP w Zubrzycy Górnej”

Gmina Jabłonka w ostatnich latach podejmuje szereg inwestycji zmierzających do polepszenia warunków pracy strażaków, a tym samym poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Właśnie zakończono zadanie pn.: ,, Remont garażu dwustanowiskowego w budynku Remizy OSP w Zubrzycy Górnej”
W ramach przeprowadzonej inwestycji kompleksowo zmodernizowany został garaż remizy w Zubrzycy Górnej. Wykonano tam remont posadzki i ścian. Remont objął ponadto instalację elektryczną.W poniedziałek, 7 grudnia br. odbył

się odbiór przeprowadzonej inwestycji.
 
Wartość inwestycji 49 950,00 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego na realizację prac budowlano-remontowych w remizach strażackich w 2020 r.
w kwocie 24 955,00 zł