Skład Rady Gminy Jabłonka

Przewodniczący:
Eugeniusz Moniak

Wiceprzewodniczący:
Wilma Zubrzycka

Radni:
Jan Balcerzak
Jan Głusiak
Marek Gróbarczyk
Piotr Holla
Józef Jasiurka
Grażyna Karlak
Piotr Kowalik
Tadeusz Litwiak
Józef Machaj
Józef Pakos
Eugeniusz Paściak
Krzysztof Pieronek
Krzysztof Sandrzyk