sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Zamierzenia gospodarcze Gminy na najbliższe lata

herb orawyChyżne

 • modernizacja i przebudowa Szkoły Podstawowej,
 • modernizacja drogi gminnej od drogi krajowej nr 7 na Górny i Dolny Koniec do Jeziora,
 • modernizacja oświetlenia ulicznego,
 • budowa mostu na Zawodzie od strony placu kościelnego wraz z drogami dojazdowymi,
 • odbudowa drogi od Zawodzia na Bugaj i regulacja własności,
 • modernizacja drogi od Bugaja w stronę „Końskiego Cmentarza" i na Górny Koniec wraz z budową mostu,
 • modernizacja drogi Osackiej i Tokarskiej,
 • budowa chodnika przy drodze gminnej,
 • budowa ogólnodostępnej siłowni przy Szkoły Podstawowej.

Jabłonka

 • przygotowanie projektu inwestycji pod basen kryty w Jabłonce na zakupionej działce przez gminę,
 • dokończenie rozbudowy oczyszczalni ścieków,
 • rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - Dzicy,
 • rozbudowa dawnego budynku szkoły w Jabłonce Matonogach z przystosowaniem pod żłobek na 50 miejsc,
 • przebudowa starego budynku ośrodka zdrowia na Dzienny Pobyt Seniora wraz z rehabilitacją,
 • modernizacja i przebudowa budynku Urzędu Gminy,
 • budowa zaplecza socjalnego dla Zakładu Usług Komunalnych,
 • budowa ogólnodostępnej siłowni przy stadionie,
 • dalsza budowa dróg i oświetlenia ulicznego.

Jabłonka-Bory

 • modernizacja ul. Pogranicza od drogi krajowej nr 7 do Szałasu i ul. Polna,
 • wykonanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego Bory-Szałas,
 • wykonanie oświetlenia ulicznego: ul. Wspólna, ul. Kasprowicza i ul. Sienkiewicza,
 • budowa chodnika od drogi krajowej nr 7 do kościoła,
 • rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Szałas, Chyżnik i Bugaj,
 • kapitalny remont ul. ks. Boguckiego, ul. Reymonta, ul. Lotników i ul. Szałasowa.

Lipnica Mała

 • budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej,
 • kontynuacja odbudowy mostów,
 • modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego,
 • dalsza budowa dróg gminnych,
 • rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej,
 • budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 2,
 • budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1,
 • wykup gruntu pod drogę łączącą Lipnicę Małą z Zubrzycą Dolną,
 • remont kapitalny ośrodka zdrowia,
 • budowa ogólnodostępnej siłowni przy SP nr 2

Orawka 

 • remonty dróg i budowa oświetlenia ulicznego,
 • budowa mostu do Sołtystwa,
 • budowa drogi łączącej Studzionki z Podszklem,
 • budowa drogi łączącej osiedle Orawka Góra i Podwilk Ziemiaństwo,
 • remont ogrodzenia przy Szkole Podstawowej,
 • adaptacja pomieszczeń dla zespołu regionalnego w budynku remizy,
 • budowa ogólnodostępnej siłowni.

Podwilk

 • rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej etap V,
 • zakup działki pod budowę nowej szkoły i wykonanie projektu,
 • dalsza budowa dróg gminnych,
 • budowa oświetlania ul. od Psiarni na Drobny Wierch,
 • dalsza modernizacja oświetlenia ulicznego.

Zubrzyca Dolna

 • modernizacja budynku remizy OSP,
 • odbudowa mostu Do Dzwonnicy,
 • dalsza budowa dróg gminnych,
 • dalsza budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wojewódzkiej od Maślanych do Szkoły Podstawowej,
 • zakup gruntu pod budowę drogi łączącej Zubrzycę Dolną z Lipnicą Małą,
 • III etap budowy Szkoły Podstawowej,
 • budowa ogólnodostępnej siłowni przy boisku Orlik.

Zubrzyca Górna

 • dokończenie budowy chodnika Zimna Dziura-Sidzina,
 • wykonanie oświetlenia ulicznego przez Zimną Dziurę, Brzyzek i w innych miejscach w miarę potrzeb,
 • rozbudowa SP nr 1 wraz z budową sali gimnastycznej,
 • odbudowa mostu na potoku Solawka,
 • remont Szkoły Podstawowej nr 3,
 • dalsza budowa dróg,
 • budowa ogólnodostępnej siłowni przy remizie OSP.

Cele ogólnogminne

 • opracowanie nowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całej gminy 2019-2020,
 • współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych, wojewódzkich i drogi krajowej,
 • budowa trasy rowerowej łączącej Jabłonkę ze Szlakiem Rowerowym Dookoła Tatr etap I i II,
 • przygotowywanie projektów na dofinansowanie wymiany pieców węglowych oraz na instalacje fotowoltaiczne,
 • analiza potrzeb budowy sieci gazowniczej na terenie gminy,
 • kontynuacja usuwania azbestu,
 • dalsze usprawnianie działań w zakresie ochrony środowiska, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego,
 • wspieranie instytucji kultury i stowarzyszeń w zakresie działań związanych z kulturą, oświatą i sportem