sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Inwestycje prowadzone przez Gminę Jabłonka w ostatnim okresie

inwestycje 2019

Budowa drogi gminnej na dz. ewid nr 4372/2, 4372/3, 4372/4
(przy której to trwają prace w związku z budową stacji na gaz płynny)

Remont drogi gminnej 360906K Jabłonka - Od Upadku w miejscowości Jabłonka w km od 0+000 do 0+445

Remont drogi gminnej 360674K Jabłonka - Nad Subówką koło RSP (Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna) w miejscowości Jabłonka w km od 0+000 do 0+585

foto. Krzysztof Krzysztofiak