sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

100. rocznica urodzin Jana Pawła II

papiez pomnik18 maja przypada 100. rocznica urodzin Jana Pawła II – jednego z największych Polaków, którego świętości byliśmy świadkami. Jan Paweł II jest nam − Polakom, Orawianom bardzo bliski. Wielu ma z Nim osobiste wspomnienia. We wszystkich nas głęboko tkwi Jego odejście do Domu Ojca, kiedy cały świat, a my wraz z nim, zatrzymał się, zjednoczył i trwał w modlitwie. Święty Jan Paweł II swym życiem, umiłowaniem bliźniego dawał świadectwo przywiązania do Boga i wierności Jego nauczaniu. Pozostawił nam dziedzictwo wiary, nadziei i miłości…

Jan Paweł II po raz pierwszy zetknął się z orawską ziemią jako młody Karol Wojtyła, kiedy to po maturze w 1938 roku jako junak w hufcu pracy budował drogę łączącą Zubrzycę Górną z Zawoją przez Przełęcz Krowiarki. Mieszkał wtedy w zagrodzie Misińców, która obecnie wchodzi w skład Muzeum − Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej. Mieszkańcy Orawy upamiętnili to wydarzenie, które po raz pierwszy połączyło przyszłego papieża z Orawą, stawiając w 1997 r. na Przełęczy Krowiarki kamień z pamiątkową tablicą.

Jan Paweł II cenił kontakt z przyrodą, szczególnie umiłował górskie wędrówki. Mówił wielokrotnie: Ilekroć mam możność udać się w góry i podziwiać górskie krajobrazy, dziękuję Bogu za majestat i piękno stworzonego świata. Dziękuję Mu za Jego własne piękno, którego wszechświat jest jakby odblaskiem, zdolnym zachwycić wrażliwe umysły i pobudzić je do uwielbienia Bożej wielkości. W górach znajdujemy nie tylko wspaniałe widoki, które można podziwiać, ale niejako szkołę życia. Uczymy się tutaj znosić trudy w dążeniu do celu, pomagać sobie wzajemnie w trudnych chwilach, razem cieszyć się ciszą, uznawać własną małość w obliczu majestatu i dostojeństwa gór.

Jan Paweł II wędrował po orawskich ścieżkach, spacerował w zubrzyckich lasach, wspinał się na Babią Górę. Odwiedzał Orawę nie tylko jako turysta. Już jako biskup, a później arcybiskup i kardynał archidiecezji krakowskiej wizytował orawskie parafie. Przewodniczył ważnym uroczystościom religijnym i udzielał młodzieży sakramentu bierzmowania.

Dziś pamięć o ukochanym Ojcu Świętym i Jego ważnej roli w naszym życiu wyraża pomnik Papieża-Pielgrzyma, który stanął na jabłonczańskiej górze Tabor w jubileuszowym roku obchodów 450-lecia Jabłonki. Święty Jan Paweł II jest dla nas niesamowitym przewodnikiem. Od początku wzywał świat, by się nie lękał, by otworzył drzwi Chrystusowi. W 100. rocznicę Jego urodzin, przypadającą w tym trudnym czasie, z prawdziwą wiarą, nadzieją i miłością odpowiedzmy na to wezwanie.