sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Ogłoszenie dot. złożonej z własnej inicjatywy oferty na realizację zadania pt. "Małolipnicka Muzyka" przez stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Lipnicy Małej

Ogłoszenie dot. złożonej z własnej inicjatywy oferty na realizację zadania pt. "Małolipnicka Muzyka" przez stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Lipnicy Małej

 

Wójt Gminy Jabłonka informuje, że w dniu 19.09.2016 r. została złożona oferta na realizację zadania publicznego pt. „Małolipnicka Muzyka” przez stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Lipnicy Malej w trybie „Małych dotacji” tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji w powyższym trybie określone zostały w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 239 z późniejszymi zmianami).

Zgodnie z powyższą ustawą podaje się do publicznej wiadomości informację na temat oferty na okres 7 dni poprzez zamieszczenie jej:

- w Biuletynie Informacji Publicznej

- na stronie internetowej Gminy Jabłonka www.jablonka.pl

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jabłonka.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie każdy może zgłosić uwagi dot. oferty w terminie 7 dni od ogłoszenia tj. do 28 września 2016 r. Uwagi należy zgłaszać w formie pisemnej do Urzędu Gminy Jabłonka pod adresem: ul. 3-go Maja 1, 34-480 Jabłonka lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Nazwa oferenta: Rodzina Kolpinga w Lipnicy Małej

Nazwa zadania: „Małolipnicka Muzyka”

Kwota dofinansowania: 3 000,00 zł

 

Jabłonka, 21.09.2016 r.

 

Załączniki:

1. ogłoszenie

2. oferta

3. formularz zgłaszania uwag

 

Informacja o rozstrzygnięciu

Dotyczy: złożonej z własnej inicjatywy oferty na realizację zadania pt. „Małolipnicka Muzyka” przez stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Lipnicy Małej.

Informujemy, że w terminie 21 – 28 września 2016 r. do Urzędu Gminy Jabłonka nie wpłynęła żadna uwaga dot. ww. oferty. Oznacza to rezygnację z prawa do jej wyrażania.

Jabłonka, dnia 29.09.2016 r.