sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Rada Gminy Jabłonka

Uchwała nr III/16/2018 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonka

Uchwała Budżetowa nr III/17/2018

Uchwała nr III/18/2018 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIV/258/2017 Rady Gminy Jabłonka z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała nr III/19/2018 w sprawie: ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018

Uchwała nr III/20/2018 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

Uchwała nr III/21/2018 w sprawie: odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie za pośrednictwem Rady Gminy Jabłonka na uchwałę Nr XXIII/286/2006 Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia statutów dla sołectw Gminy Jabłonka w odniesieniu do Statutu Sołectwa Chyżne

Uchwała nr III/22/2018 w sprawie: odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie za pośrednictwem Rady Gminy Jabłonka na uchwałę Nr XXXIII/286/2006 Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia statutów dla sołectw Gminy Jabłonka w odniesieniu do Statutu Sołectwa Jabłonka

Uchwała nr III/23/2018 w sprawie: odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie za pośrednictwem Rady Gminy Jabłonka na uchwałę Nr XXXIII/286/2006 Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia statutów dla sołectw Gminy Jabłonka w odniesieniu do Statutu Sołectwa Jabłonka-Bory

Uchwała nr III/24/2018 w sprawie: odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie za pośrednictwem Rady Gminy Jabłonka na uchwałę Nr XXXIII/286/2006 Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia statutów dla sołectw Gminy Jabłonka w odniesieniu do Statutu Sołectwa Lipnica Mała

Uchwała nr III/25/2018 w sprawie: odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie za pośrednictwem Rady Gminy Jabłonka na uchwałę Nr XXXIII/286/2006 Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia statutów dla sołectw Gminy Jabłonka w odniesieniu do Statutu Sołectwa Orawka

Uchwała nr III/26/2018 w sprawie: odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie za pośrednictwem Rady Gminy Jabłonka na uchwałę Nr XXXIII/286/2006 Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia statutów dla sołectw Gminy Jabłonka w odniesieniu do Statutu Sołectwa Podwilk

Uchwała nr III/27/2018 w sprawie: odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie za pośrednictwem Rady Gminy Jabłonka na uchwałę Nr XXXIII/286/2006 Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia statutów dla sołectw Gminy Jabłonka w odniesieniu do Statutu Sołectwa Zubrzyca Dolna

Uchwała nr III/28/2018 w sprawie: odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie za pośrednictwem Rady Gminy Jabłonka na uchwałę Nr XXXIII/286/2006 Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia statutów dla sołectw Gminy Jabłonka w odniesieniu do Statutu Sołectwa Zubrzyca Górna

Imienne Wykazy Głosowań Radnych

 

Retransmisja III Sesji Rady Gminy Jabłonka