sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Rada Gminy Jabłonka

Uchwała nr XVII/136/2020 w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Jabłonka, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020r.

Uchwała nr XVII/137/2020 w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Uchwała nr XVII/138/2020 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała nr XVII/139/2020 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała nr XVII/140/2020 w sprawie: przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonka w granicach obszaru „Jabłonka-C”

Uchwała nr XVII/141/2020 w sprawie: przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonka w części obejmującej miejscowość Jabłonka, dla obszaru „Jabłonka-90”

Uchwała nr XVII/142/2020 w sprawie: w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Jabłonka
załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/142/2020
załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/142/2020
załącznik nr 3 do uchwały nr XVII/142/2020
załącznik nr 4 do uchwały nr XVII/142/2020
załącznik nr 5 do uchwały nr XVII/142/2020
załącznik nr 6 do uchwały nr XVII/142/2020
załącznik nr 7 do uchwały nr XVII/142/2020
załącznik nr 8 do uchwały nr XVII/142/2020
załącznik nr 9 do uchwały nr XVII/142/2020
załącznik nr 10 do uchwały nr XVII/142/2020
załącznik nr 11 do uchwały nr XVII/142/2020
załącznik nr 12 do uchwały nr XVII/142/2020
załącznik nr 13 do uchwały nr XVII/142/2020
załącznik nr 14 do uchwały nr XVII/142/2020
załącznik nr 15 do uchwały nr XVII/142/2020
załącznik nr 16 do uchwały nr XVII/142/2020
załącznik nr 17 do uchwały nr XVII/142/2020
załącznik nr 18 do uchwały nr XVII/142/2020
załącznik nr 19 do uchwały nr XVII/142/2020
załącznik nr 20 do uchwały nr XVII/142/2020
załącznik nr 21 do uchwały nr XVII/142/2020
załącznik nr 22 do uchwały nr XVII/142/2020
załącznik nr 23 do uchwały nr XVII/142/2020
załącznik nr 24 do uchwały nr XVII/142/2020
załącznik nr 25 do uchwały nr XVII/142/2020
załącznik nr 26 do uchwały nr XVII/142/2020
załącznik nr 27 do uchwały nr XVII/142/2020
załącznik nr 28 do uchwały nr XVII/142/2020
załącznik nr 29 do uchwały nr XVII/142/2020

Uchwała nr XVII/143/2020 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego

Uchwała nr XVII/144/2020 w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Nowotarskiego

Uchwała nr XVII/145/2020 w sprawie: przejęcia od Zarządu Powiatu Nowotarskiego przez Gminę Jabłonka zadania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej Nr 1675 K Jabłonka – Lipnica Mała

Uchwała nr XVII/146/2020 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonka

Uchwała nr XVII/147/2020 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

Uchwała nr XVII/148/2020 w sprawie: rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor z dnia 18.11.2019 r.

Uchwała nr XVII/149/2020 w sprawie: rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor z dnia 06.12.2019 r.

Imienne Wykazy Głosowań Radnych

 

Retransmisja XIII Sesji Rady Gminy Jabłonka