sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Rada Gminy Jabłonka

Uchwała nr XXIX/211/2020 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonka

Uchwała budżetowa nr XXIX/212/2020

Uchwała nr XXIX/213/2020 w sprawie: wyznaczenia aglomeracji Jabłonka
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIX/213/2020
Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIX/213/2020

Uchwała nr XXIX/214/2020 w sprawie: wyznaczenia aglomeracji Jabłonka - Lipnica Mała
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIX/214/2020
Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIX/214/2020

Uchwała nr XXIX/215/2020 w sprawie: wyznaczenia aglomeracji Jabłonka - Podwilk
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIX/215/2020
Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIX/215/2020

Uchwała nr XXIX/216/2020 w sprawie: wyznaczenia aglomeracji Jabłonka – Zubrzyca Dolna
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIX/216/2020
Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIX/216/2020

Uchwała nr XXIX/217/2020 w sprawie: ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020

Uchwała nr XXIX/218/2020 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonka

Uchwała nr XXIX/219/2020 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Jabłonka na rok 2020

Uchwała nr XXIX/220/2020 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jabłonka na rok 2021

Uchwała nr XXIX/221/2020 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Jabłonka na rok 2021

Uchwała nr XXIX/222/2020 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej Rady Gminy Jabłonka na rok 2021

Uchwała nr XXIX/223/2020 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Jabłonka na rok 2021

Imienne Wykazy Głosowań Radnych