sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Rada Gminy Jabłonka

Uchwała nr XLVI/330/2022 w sprawie: nadania imienia Szkole Podstawowej w Chyżnem

Uchwała nr XLVI/331/2022 w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Jabłonka, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2022r.

Uchwała nr XLVI/332/2022 w sprawie: tworzenia innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych podporządkowanych organizacyjnie Szkole Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Jabłonce oraz tworzenia innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych podporządkowanych organizacyjnie Gminnemu Przedszkolu Samorządowemu w Jabłonce

Uchwała nr XLVI/333/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Uchwała nr XLVI/334/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Uchwała nr XLVI/335/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała nr XLVI/336/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres 10 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu oddania nieruchomości w dzierżawę

Uchwała nr XLVI/337/2022 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonka

Uchwała nr XLVI/338/2022 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Jabłonka na rok 2022

Uchwała nr XLVI/339/2022 w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Jabłonka

Imienne Wykazy Głosowań Radnych