sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Referat Organizacji Przedsiębiorczości i Promocji

W Referacie Organizacji Przedsiębiorczości i Promocji pracują:

 

Pokój 12 - Działalność Gospodarcza

tel. 18 26 111 60

 • mgr Łukasz Bylicki - Kierownik Referatu
 • Maryla Grzebieniak - Inspektor

 

Pokój 1 - Obsługa Sekretariatu

tel. 18 26 111 20, ... 21

 • Joanna Zborek - Inspektor

 

Pokój 6  - Dziennik Podawczy, Informacja

tel. 18 26 111 00, ...26

 • Jolanta Wątorczyk - Podinspektor

 

Pokój 9  - Ewidencja Ludności, Dowody osobiste

tel. 18 26 111 27

 • mgr Maria Wontorczyk - Inspektor

 

Pokój 109 - Biuro Obsługi Rady Gminy

tel. 18 26 111 39

 • mgr Grażyna Kowalczyk -  Podinspektor

 

Pokój 210a - Wojskowość i Obrona Cywilna

tel. 18 26 111 31 

 • mgr Adam Błęka - Podinspektor

 

Pokój 210 - Promocja i Fundusze Unijne

tel. 18 26 111 45

 • mgr inż. Karolina Strama - Zastępca Kierownika Referatu
 • Zbigniew Suwada - Referent
 • mgr Anna Tomala - Podinspektor
 • mgr Joanna Kuczkowicz - Bugajska - Podinspektor

 

Archiwum Wielozakładowe 

tel. 18 26 111 55

 •  mgr inż. Alojzy Czaja - Kierownik Archiwum

 

Pokój 8

 • Mariusz Karkoszka - Informatyk

Pokój 206

 • Bogdan Kowalczyk - Informatyk