Urząd Stanu Cywilnego

W Urzędzie Stanu Cywilnego pracują:

 

Pokój 11

tel. 18 26 111 50

  • mgr inż. Jolanta Mierniczak - kierownik USC
  • mgr Maria Matusiak - zastępca kierownika USC
  • Janina Federak - zastępca kierownika USC