sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Zajęcia profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum

Zajęcia profilaktyczne dla uczniów szkół  podstawowych i gimnazjum

W dniach 10-11 października w Orawskim Centrum Kultury  w Jabłonce odbywają się zajęcia profilaktyczne dla uczniów szkół  podstawowych i gimnazjum.

Zajęcia poświęcone są problemom z którymi spotyka się młode pokolenie czyli agresja, przemoc oraz  uzależnienia.

Zajęcia mają formę aktywnych lekcji wychowawczych  bazujących na treściach spektakli „Blogerka” i „Retusz”. Głównym celem zajęć jest zapoznanie uczniów z pojęciem agresji i przemocy, uświadomienie ich konsekwencji oraz kształtowanie zachowań asertywnych jako alternatywy dla agresji, określenie własnych marzeń i pragnień zdobycie umiejętności wyznaczania sobie celu i planowania jego realizacji.