sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Kampania profilaktyczna 2017

DSCF0936thW dniu 26 stycznia 2017 r. odbyło się spotkanie zespołu pedagogów gminy Jabłonka z przewodniczącym komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w sprawie opracowania planu profilaktycznego na 2017 rok.

Celem spotkania było ustalenie planu pracy. Na spotkaniu rozdysponowane zostały materiały profilaktyczne, które zostaną wykorzystane na zajęciach szkolnych oraz przekazane rodzicom na spotkaniach.

Na terenie gminy będą organizowane następujące akcje profilaktyczne:- Wygraj życie
- Na skrzydłach przyjaźni – zachowaj trzeźwy umysł
- No promil – no problem
- Stop przemocy
- Kąciki profilaktyczny - podczas kiermaszu szkół ponadgimnazjalnych oraz turnieju wiedzy pożarniczej.
- Spektakle profilaktyczne

Powyższe działania mają na celu edukację zdrowotną dostosowaną do potrzeb różnych grup społeczeństwa. Celem działań będzie promocje zdrowia, profilaktyka chorób, działania w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji oraz działania w obszarze aktywności fizycznej.