sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Kampania profilaktyczna 2016

DSCF0464thW ramach działań profilaktycznych w 2016 roku kładziono nacisk na następujące cele tj.: edukację zdrowotną dostosowaną do potrzeb różnych grup społeczeństwa, promocje zdrowia, profilaktykę chorób, działania w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczenia zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji, działania w obszarze aktywności fizycznej.

Aby je osiągnąć  na terenie gminy organizowano następujące działania:
- wspierano organizację szkolnych zawodów sportowych aby promować aktywność fizyczną
- organizowano kąciki profilaktyczny - podczas kiermaszu szkół ponadgimnazjalnych oraz turnieju wiedzy pożarniczej mających  na celu edukację zdrowotną, profilaktykę chorób oraz ich rozpoznawanie i eliminowanie
- organizowano kampanie edukacyjne i warsztaty szkoleniowe takie jak: "Używki ja dziękuję" oraz "No promil  - No problem"