sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

„Uzależnienia gubią talenty”

DSCF3500thAkcja profilaktyczna „Uzależnienia gubią talenty” to kolejny projekt organizowany przez nauczycieli wychowania fizycznego szkół podstawowych i członków GKRPA   z terenu gminy Jabłonka. Odbiorcami projektu są uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej. Projekt obejmuje cykl spotkań pozalekcyjnych, podczas których prowadzone są pogadanki na temat szkodliwości  wszelkich używek. Uczniowie uczestniczą również w licznych konkursach plastycznych, mając za zadanie stworzyć plakat nawiązujący do tematyki zajęć. Kolejną formą przekazu o szkodliwości używek to zajęcia sportowe, w których uczestniczą uczniowie. Kreują one zdrowy i bezpieczny styl życia, szeroko pojętą profilaktykę uzależnień oraz wyeliminowanie negatywnych postaw wobec rówieśników. Program ma na celu przybliżenie młodym ludziom wartości niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie oraz kreowania ich kultury osobistej. Zadanie finansowane jest ze środków na profilaktykę przeciw uzależnieniom.