sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

„Jestem cool – mam swoje pasje” lokalna kampania edukacyjno-profilaktyczna

profilaktyka2018W dniu 1 marca w Urzędzie Gminy Jabłonka odbyło  się spotkanie Gminnego Zespołu Pedagogów Szkolnych. Podczas spotkania omówiono harmonogram działań w ramach ogólnopolskiego projektu profilaktycznego „ Zachowaj Trzeźwy Umysł ” oraz ustalono najważniejsze kierunki działań profilaktycznych w orawskich szkołach.

Wspólnym wysiłkiem ustalono harmonogram konkursu gminnego dla uczniów promującego pozytywny sposób spędzania czasu wolnego, co ma wymierne skutki w przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz sięganiu po wszelkie środki psychotropowe wśród dzieci i młodzieży.

 

Oprócz tego stworzono regulamin konkursu „Jestem cool – mam swoje pasje”, a także określono najistotniejsze cele organizowanej akcji, do których należy szerzenie wiedzy na temat szkodliwości i skutków nadużywania alkoholu, kształtowanie postawy odpowiedzialności za swoje zdrowie czy też promowanie i upowszechnianie mody na niespożywanie alkoholu. Po zakończeniu  wszystkie wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na specjalnej pokonkursowej wystawie. Aktywnie w kampanie zaangażowali się pedagodzy z Gminy Jabłonka : Natalia Pawlak, Maria Kowalczyk, Krystyna Joniak, Barbara Kajdas, Monika Madziar oraz Monika Dziubek.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie http://www.trzezwyumysl.pl/ 

Regulamin konkursu „Jestem cool- mam swoje pasje” - (.pdf)

Harmonogram działań w ramach akcji "Zachowaj trzeźwy umysł" - (.docx)