sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Spotkanie pedagogów Gminy Jabłonka

Dnia 17 września 2018 roku miało miejsce spotkanie pedagogów szkół podstawowych z terenu Gminy Jabłonka. Celem spotkania było ustalenie wspólnych priorytetów oraz kierunków działań na rok 2019. Ustalono program oraz termin przeprowadzenia gminnej akcji profilaktycznej „ Gazetka profilaktyczna” oraz „ Kolorowej Profilaktyki”. Oba projekty mają na celu szerzenie świadomości i właściwych zachowań dzieci i młodzieży względem substancji uzależniających, akcje te są adresowane zarówno do uczniów, jak i ich rodziców, opiekunów oraz nauczycieli. Podjęto się również pedagogizacji rodziców pod kątem rozpoznawania i szkodliwości substancji psychoaktywnych w tym dopalaczy, narkotyków, alkoholu i papierosów. Pogadanki zostaną przeprowadzone w listopadzie przez Pana Marka Szczotkowskiego - edukatora, byłego policjanta i specjalistę od wszelkich zagadnień związanych z profilaktyką. Analizowano również dotychczasowe kierunki działań pedagogów w porozumieniu z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.