sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Kampanie profilaktyczne w naszej gminie w 2019

mam pasjePedagodzy Gminy Jabłonka po raz kolejny przystąpili do kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Począwszy od drugiego semestru 2019 roku w zaangażowanych szkołach odbędą się zajęcia poświęcone przeciwdziałaniu wyuczonej bezradności wśród uczniów oraz wiele form aktywności towarzyszących kampanii. Uczestnicy w ciekawy i aktywizujący sposób kształtować będą kreatywne i pozytywne myślenie, rozwijanie i odkrywanie swoich talentów oraz przeciwdziałać wykluczeniu z grupy rówieśniczej.

Prowadzący podejmą również działania edukacyjne skierowane do rodziców, celem poszerzenia kompetencji emocjonalno – społecznych oraz rodzicielskich. Kolejną kampanią prowadzoną w szkole jest program przeciwdziałania uzależnieniom od telefonu komórkowego „ Fonoholizm”, podkreślający negatywne skutki korzystania z nowych technologii oraz ich właściwe zastosowanie w codziennym życiu. Wszelkie działania podejmowane przez pedagogów, psychologów oraz wychowawców mają za zadanie wspierać nasze dzieci i młodzież w prawidłowym i zrównoważonym rozwoju, wolnym od przemocy, agresji oraz uzależnień. Kampanię wspiera Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów alkoholowych.

W ramach kampanii profilaktycznych zespół pedagogów Gminy Jabłonka realizuje autorski program, którego zwieńczeniem będzie wystawa efektów pracy społeczności szkolnych oraz inne formy angażujące uczniów w działania zapobiegające zachowaniom ryzykownym.