sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Ferie z profilaktyką

rabcioFerie zimowe w naszej gminie obfitowały w szereg działań profilaktycznych zorganizowanych zgodnie z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. W szkołach podstawowych zorganizowane zostały zajęcia rozwijające dla dzieci, mające na celu m.in. zapewnienie możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego. Ponadto na sali widowiskowej w Orawskim Centrum Kultury zorganizowano spektakl pt. „Zimowa przygoda” wystawiony przez Teatr Lalek „RABCIO”.

Niniejsze działania miały na celu zapewnienie dzieciom aktywnych form spędzania czasu wolnego w gronie rówieśników, które w późniejszym etapie zaowocują w postaci umiejętności pracy w grupie oraz ułatwią nawiązywanie nowych znajomości.