sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

"Zachowaj Trzeźwy Umysł 2019”

szkolenie alkoholePedagodzy Gminy Jabłonka po raz kolejny spotkali się, by wyznaczyć wspólne kierunki działań profilaktycznych w ramach kampanii ogólnopolskich „ Fonoholizm” oraz „ Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Wszelkie działania podejmowane przez pedagogów, psychologów oraz wychowawców mają za zadanie wspierać nasze dzieci i młodzież w prawidłowym i zrównoważonym rozwoju wolnym od przemocy, agresji oraz uzależnień. Istotny nacisk kładziemy na zjawisko wyuczonej bezradności wobec negatywnych zdarzeń ze strony otoczenia.

Specjaliści zgodnie przyznali, że należy zwrócić szczególną uwagę na rozwijanie tzw. kompetencji miękkich, pobudzających człowieka do samorozwoju, a co za tym idzie lepszego startu w przyszłość. Spotkanie zakończyło się wypracowaniem programu autorskiego wraz z nakreśleniem tegorocznych celów których realizacji się podejmujemy. Pedagodzy zostali wyposażeni w karty pracy, materiały multimedialne oraz artykuły plastyczne pomocne w realizacji założeń programu. Kampanie zwieńczone zostaną wystawą prac oraz uroczystym wręczeniem nagród. Wszelkie działania wspiera Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na czele z Panem Wójtem Antonim Karlakiem oraz Sekretarzem Gminy Jabłonka Arturem Górką.