sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

"Przyszłość należy do nas”

herb logo

Współczesny świat ukazuje w głównej mierze sukces osób znanych w massmediach, świecie polityki czy kultury, wszelkie potknięcia i porażki zostają wykorzystywane do wyśmiana drugiego człowieka lub ukrywania tego faktu przed otoczeniem. Doprowadza to sytuacji nastawienia się młodzieży na realizację marzeń bez przyjmowania krytyki, problemów
i porażek. Obserwujemy coraz to większy odsetek uczniów zamkniętych w sobie, popadających w depresję, izolujących się od społeczeństwa oraz dotkniętych trudnościami właściwego funkcjonowania w społeczeństwie. Wychodząc  naprzeciw potrzebom naszych uczniów stwarzamy program, który angażuje nie tylko pedagogów orawskich szkół, ale także instytucje wspierające dzieci i młodzież oraz rodzinę, a w końcu samych uczniów. Mamy nadzieję, że poprzez aktywny udział naszych podopiecznych uda nam się zasiać ziarenko wyższej wartości, poczucia sprawczości oraz odpowiedzialności za siebie i innych wśród dzieci i młodzieży, aby przyszłe pokolenie stało się silne nie tylko intelektualnie, ale także psychicznie, ponieważ tylko to pozwoli na zbudowanie prawidłowo funkcjonującej rodziny  i społeczeństwa. Zatem zachęcamy do wspólnej walki o przyszłość nie tylko najmłodszych Orawian, ale nas wszystkich.

Cele:

 • Rozwijanie samoświadomości wśród dzieci i młodzieży
 • Kształtowanie postaw asertywnych
 • Budowanie poczucia sprawczości za własną przyszłość
 • Uświadomienie uczniom mocnych stron
 • Pobudzanie kreatywności
 • Zwalczanie takich zjawisk jak: fonoholizm, agresja, wyobcowanie-izolacja
 • Wyposażenie uczniów w narzędzia zwalczania przejawów agresji, przemocy
  i wyuczonej bezradności

Formy realizacji:

 • Zajęcia profilaktyczne
 • Pokazy i prezentacje
 • Pogadanki dla uczniów
 • Pogadanki oraz konsultacje indywidualne dla rodziców
 • Gazetki profilaktyczne
 • Malowanie na betonie, czyli o profilaktyce dla najmłodszych
 • Plakaty profilaktyczne
 • Filmy oraz prezentacje profilaktyczne
 • Przedstawienia pobudzające kreatywność uczniów oraz wyzwalające potencjał i talenty uczniów
 • Szkolenie dla specjalistów „ Siedem dźwigni profilaktyki”
 • Konkurs gminny „ Ja za 20 lat”
 • Wystawa pokonkursowa oraz uroczysta gala rozdania nagród

Podmioty zaangażowane:

 • Pedagodzy i psychologowie szkolni
 • Wychowawcy, nauczyciele
 • Rodzice
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Policja
 • Firmy zewnętrzne prowadzące szkolenia

Podsumowaniem Programu będzie uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom konkursu plastycznego „ Ja za 20 lat”. Zachęcamy wszystkie szkoły do zaangażowania się we wszystkie formy aktywności, by wspólnie zadbać o przyszłość naszych uczniów.