sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Stawiamy na profilaktykę!

profilaktyka2020thUczniowie Szkół Podstawowych wraz z nauczycielami i opiekunami stanęli przed ważnym zadaniem, jakim było opracowanie w formie gazetki ważnych problemów dzisiejszego świata. Dzieci i młodzież musiała dokonać wyboru tematu, który oscylował w granicach szeroko rozumianej profilaktyki, a następnie przygotować go w formie ekspozycji szkolnej. Zwrócono naszą uwagę na niebezpieczeństwo jakie czyha na nas w Internecie, czy też przestrzegano najmłodszych przed konsekwencjami stosowania wszelkich używek, niebezpiecznych zachowań, ale także na kulturę osobistą.

Opracowane przez uczniów tematy stają się preludium do wyboru tych obszarów profilaktyki, na które my dorośli powinniśmy zwrócić uwagę, a kto wie może te hasła staną się inspiracją do czegoś innego…?

Wszystkim uczniom, nauczycielom i pedagogom zaangażowanym w akcję „Gazetka profilaktyczna” serdecznie dziękujemy, mamy nadzieję, że gra przekazana na poczet szkoły rozwinie Wasze zainteresowania i pozwoli efektywnie spędzić czas wolny.

foto. Organizotor, Łukasz Sowiński