sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 962 Jabłonka – Lipnica Wielka – granica państwa,    Etap I: od km 0+011,75 do km 7+560,00”.

Obwieszczenie (.pdf)