sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Akcja charytatywna Fundacji Children in Crisis Dzieciom w Potrzebie

Akcja charytatywna Fundacji Children in Crisis Dzieciom w Potrzebie


25 lipca w trakcie Święta Borówki, które odbędzie się na terenie Orawskiego Parku Etnograficznego Wolontariusze Fundacji Children in Crisis – Dzieciom w Potrzebie przeprowadzą kwestę do skarbonek. Środki zebrane w ten sposób zostaną przeznaczone na organizację turnusu terapeutycznego dla dzieci z poszkodowanych w tegorocznej powodzi. Zapraszamy gorąco do wsparcia tej idei. Dzięki szczodrości Przyjaciół będziemy mogli pomóc tym najbardziej potrzebującym.

Kierownik Fundacji

Ilona Musioł