sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

ZUK.221.24.2012 INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU Dotyczy: postępowania w sprawie przetargu pisemnego nieograniczonego na majem lokalu położonego w budynku gospodarczym przy Szkole Podstawowej nr 1 w Zubrzycy Górnej

ZUK.221.24.2012                                                                             Jabłonka dnia 20.06.2012

 

 

Dotyczy: postępowania w sprawie przetargu pisemnego nieograniczonego na majem lokalu położonego w budynku gospodarczym przy Szkole Podstawowej nr 1 w Zubrzycy Górnej.   

 

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 102 poz. 651 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia

14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) z późniejszymi zmianami, Zakład Usług Komunalnych przy Urzędzie Gminy w Jabłonce informuje o wynikach przetargu.

 

         W dniu 14.06.2012r. w Zakładzie Usług Komunalnych przy Urzędzie Gminy w Jabłonce został przeprowadzony przetarg pisemny nieograniczony.

         Przetargiem objęto lokal użytkowy położony w budynku gospodarczym przy Szkole Podstawowej nr 1 w Zubrzycy Górnej w skład, którego wchodzą trzy pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 39m2, oraz jedno pomieszczenie o powierzchni 32m2.

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Dz.ew. nr 5663, 5664, 5655, 13053 o łącznej pow. 0,2379ha.

Księga wieczysta NS1T/00147415/8.

Właściciel: Gmina Jabłonka.

 

Miesięczna cena wywoławcza za najem lokalu 400 zł netto + 23%VAT.

 

Z powodu braku złożonych ofert, przetarg odwołano.

 

Zgodnie z §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) z późniejszymi zmianami, niniejszy wykaz podaje się do publicznej na okres 7 dni. 

 

 

 

                                                                                 Z poważaniem,

Przewodniczący Komisji Przetargowej

                                                                                   Mirosław Karkos