sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Informacja o kwalifikacji wojskowej w 2013 r.

Informacja o kwalifikacji wojskowej w 2013 r.

W dniach 20, 21, 22 oraz 25 marca 2013 r. zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa dla Gminy Jabłonka. Miejscem przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej jest Nowy Targ – Ośrodek Sportowy Gorce, Al. Tysiąclecia 74.

O kwalifikacji wojskowej informują obwieszczenia, oraz wezwania imienne, które to zostaną dostarczone zainteresowanym.
Do kwalifikacji wojskowej wzywa się mężczyzn urodzonych w 1994 r. oraz mężczyzn urodzonych w latach 1989 – 1993, którzy nie dopełnili tego obowiązku w latach poprzednich.

Zgłaszając się do kwalifikacji wojskowej należy zabrać ze sobą dowód osobisty, prawo jazdy, posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia, jedna fotografię 3x4 cm bez nakrycia głowy  oraz dokument stwierdzający poziom wykształcenia. Wobec osób wzywanych, które nie zgłoszą się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia albo zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję.

Więcej informacji tutaj