sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

ZUK.221.22.2013 Ogłoszenie o przetargu

ZUK.221.22.2013                                                                            Jabłonka dnia 18.11.2013

 


Dotyczy: postępowania w sprawie przetargu pisemnego nieograniczonego na majem lokalu położonego w budynku gospodarczym przy Szkole Podstawowej nr 1 w Zubrzycy Górnej.  

 


INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 102 poz. 651 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) z późniejszymi zmianami, Zakład Usług Komunalnych przy Urzędzie Gminy w Jabłonce informuje o wynikach przetargu.


W dniu 15.11.2013r. w Zakładzie Usług Komunalnych przy Urzędzie Gminy w Jabłonce został przeprowadzony przetarg pisemny nieograniczony.
Przetargiem objęto lokal użytkowy położony w budynku gospodarczym przy Szkole Podstawowej nr 1 w Zubrzycy Górnej w skład którego wchodzą trzy pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 39m2, oraz jedno pomieszczenie o powierzchni 32m2.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Dz.ew. nr 5663, 5664, 5655, 13053  o łącznej  pow. 0,2379ha. Księga wieczysta NS1T/00147415/8.
Właściciel: Gmina Jabłonka. 
 

Miesięczna cena wywoławcza za najem lokalu 414,80 zł netto + 23%VAT.

Z powodu braku złożonych ofert, przetarg odwołano. 
 
Zgodnie z §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) z późniejszymi zmianami, niniejszy wykaz podaje się do publicznej na okres 7 dni.

 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Mirosław Karkos