sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Informacja o kwalifikacji wojskowej w 2014 roku.

Informacja o kwalifikacji wojskowej w 2014 roku.

W dniach 19, 20, 21, oraz 24 i 25 marca 2014 roku zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa dla Gminy Jabłonka. Miejscem przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej jest Nowy Trag, Ośrodek Sportowy Gorce, Al. Tysiąclecia 74.

O kwalifikacji wojskowej informują obwieszczenia oraz wezwania imienne, które zostaną dostarczone zainteresowanym.

Do kwalifikacji wojskowej wzywa się mężczyzn urodzonych w 1995 roku oraz mężczyzn urodzonych w latach 1990–1994 - którzy nie dopełnili tego obowiązku w latach poprzednich.

Zgłaszając się do kwalifikacji wojskowej należy zabrać ze sobą dowód osobisty, prawo jazdy, posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia, jedną fotografię 3x4 cm bez nakrycia głowy oraz dokument stwierdzający poziom wykształcenia.

Wobec osób wzywanych, które nie zgłoszą się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia albo zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję.