sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Jabłonka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Jabłonka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013

 

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi zorganizowano w roku 2013 dwa Otwarte Konkursy Ofert:

I. W ramach pierwszego Otwartego Konkursu Ofert przyznano środki publiczne na realizację zadań z zakresu:

1) pomoc społeczna

2) działania na rzecz osób niepełnosprawnych

 

na konkurs wpłynęło w wyznaczonym terminie 2 oferty.

L.p.

Wnioskodawca

Rodzaj zadania

Kwota dotacji
w pln

Suma przyznanych pkt

Uwagi

1

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jabłonce

Pomoc społeczna

239 400,00

49

Wsparcie

2

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jabłonce

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

40 000,00

49

Wsparcie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. W ramach drugiego Otwartego Konkursu Ofert przyznano środki publiczne na realizację zadań z zakresu:

1) rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

2) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

3) działania na rzecz mniejszości narodowych,

 

na konkurs wpłynęło w wyznaczonym terminie 20 ofert.

L.p.

Wnioskodawca

Rodzaj zadania

Kwota dotacji
w pln

Suma przyznanych pkt.

Uwagi

1

Uczniowski Klub Sportowy  "Niedźwiedzie Orawy"

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu

4000,00

39

Powierzenie

2

Uczniowski Klub Sportowy „Podwilk”

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu

11000,00

41

Powierzenie

3

Ludowy Klub Sportowy „Orawa”

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu

21000,00

42

Powierzenie

4

Zdrowy Sport – Fundacja Pomocy Aktywnym

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2000,00

33

Wsparcie

5

Uczniowski Klub Sportowy ORAWKA

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2000,00

33

Wsparcie

6

OSP Jabłonka

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu

1500,00

33

Wsparcie

7

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Lipnicy Małej

Rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

1000,00

31

Wsparcie

8

Parafia rzymsko-katolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Jabłonce

Rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

2500,00

35

Powierzenie

9

OSP Lipnica Mała

Rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

3500,00

38

Powierzenie

10

Towarzystwo Słowaków w Polsce

Rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

6500,00

40

Wsparcie

11

Stowarzyszenie Gospodyń w Podwilku

Rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

2000,00

35

  Wsparcie

12

Rzymskokatolicki Rektorat p.w. św. Brata Alberta w Jabłonce-Bory

Rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

1500,00

32

Powierzenie

13

OSP Orawka

Rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

2500,00

35

Powierzenie

14

OSP Zubrzyca Górna

Rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

2000,00

35

Powierzenie

15

Parafia Rzymsko katolicka p.w. św. Anny w Chyżnem

Rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

3000,00

37

Wsparcie

16

Góralskie Stowarzyszenie Agroturystyczne

Rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

1000,00

31

Wsparcie

17

Towarzystwo Przyjaciół Orawy im. Ks. Ferdynanda Machaya

Rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

6000,00

39

Powierzenie

18

Stowarzyszenie "Razem Orawscy Twórcy Artyści"

Rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

1000,00

31

Wsparcie

19

OSP Jabłonka

Rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

3500,00

38

Wsparcie

20

Towarzystwo Słowaków w Polsce

Działania na rzecz mniejszości narodowych

1000,00

39

Wsparcie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Łącznie w Otwartych Konkursach Ofert za rok 2013 rozdysponowano środki finansowe:

1)    Pomoc społeczna                                                                239 400,00 zł

2)    Działania na rzecz osób niepełnosprawnych                        40 000,00 zł

3)    Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                           41 500,00 zł

4)    Rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji           36 000,00 zł

5)    Działania na rzecz mniejszości narodowych                         1 000,00 zł 

Razem:                                                               358 900,00 zł                                                            

                                                                                                                       

Jabłonka, 04.03.2014 r.

 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Jabłonka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013.pdf