sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

ZBIÓRKA ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW

ZBIÓRKA ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW


Zużyte baterie i akumulatory zaliczane są do odpadów niebezpiecznych, dlatego należy pamiętać     o ich oddzieleniu od "zwykłych śmieci" poprzez segregację u źródła, czyli bezpośrednio w domu. Powinny być zbierane do oddzielnych pojemników np. pudełek kartonowych, metalowych puszek, woreczków itp. Po napełnieniu pojemnika należy przekazać je bezpośrednio do miejsc odbioru         i punktów selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych lub punktów sprzedaży.

W skład baterii wchodzą szkodliwe dla środowiska naturalnego związki: rtęci, kadmu i ołowiu, które zaliczane są do tzw. metali śmierci, które są powodem chorób u człowieka, w tym chorób nowotworowych.

Należy pamiętać, że baterie które bezmyślnie wyrzucamy do śmietnika wydzielają toksyczne związki trafiające bezpośrednio do gleby, a w następstwie przenikają do wód gruntowych.

Zbierając zużyte baterie:

- chronimy środowisko naturalne dla siebie i innych pokoleń

- ograniczamy eksploatację zasobów naturalnych

- zmniejszamy ilość szkodliwych odpadów

- dbamy o swoje zdrowie i zdrowie innych

- nie trujemy środowiska

Szkodliwy wpływ baterii na środowisko:

- jedna bateria typu „paluszek” zanieczyszcza trwale 1m3 ziemi

- jedna bateria zegarkowa zawierająca srebro skutecznie skaża od 5 000 do 50 000 litrów wody

- jedna bateria w kompostowni powoduje zatrucie całej partii kompostu

- nie niszcz i nie wrzucaj do ognia – może to spowodować wyciek lub eksplozję

Pamiętajmy!

- oddziel wszystkie baterie od pozostałych odpadów

- nie zapomnij o bateriach ukrytych w różnych przedmiotach

- regularnie zanoś zużyte baterie do miejsc odbioru i punktów zbierania zużytych baterii


Punkty zbiórki zużytych baterii na terenie Gminy Jabłonka:

1. Centrum Kultury Górnej Orawy w Jabłonce

2. Orawska Biblioteka Publiczna  w Jabłonce

3. biuro Zakładu Usług Komunalnych  pok. nr 107 w budynku Urzędu Gminy

5. garaże Zakładu Usług Komunalnych – ul. Sobieskiego 35 - (PSZOK)

6. biuro obsługi mieszkańców ws odbioru odpadów pok. nr 113 w budynku Urzędu Gminy

7. oczyszczalnia ścieków w Podwilku - (PSZOK)

8. szalety publiczne w Jabłonce

9. szalety publiczne w Orawce

10. stacja paliw Polbin w Jabłonce.