PROJEKT: „PRZYGOTOWANIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GMINY JABŁONKA DO ŚWIADCZENIA WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG NA RZECZ DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM”

PROJEKT: „PRZYGOTOWANIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GMINY JABŁONKA DO ŚWIADCZENIA WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG NA RZECZ DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM”

Gmina Jabłonka od 1 czerwca do 31 grudnia 2014 roku realizuje projekt: „Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Jabłonka do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wysokość przyznanego dofinansowania 730 000,00 zł.
W ramach projektu doposażonych zostanie 7 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Jabłonka, tj. w SP w Zubrzycy Dolnej, SP Nr 3 w Zubrzycy Górnej, SP Nr 1 w Zubrzycy Górnej, SP w Jabłonce-Borach, SP Nr 1 w Podwilku, SP Nr 3 w Lipnicy Małej, SP Nr 1 w Lipnicy Małej. Dla w/w oddziałów przedszkolnych zakupione zostaną meble przedszkolne, wyposażenie wypoczynkowe, meble do szatni, wyposażenie toalet dla dzieci, sprzęt do utrzymania czystości w pomieszczeniach, pomoce dydaktyczne, zabawki, artykuły plastyczne, sprzęt ICT oraz wyposażenie zapewniające bezpieczne warunki opieki nad dziećmi.
Ponadto w oddziałach przedszkolnych w SP w Zubrzycy Dolnej, SP Nr 3 w Zubrzycy Górnej, SP Nr 1 w Zubrzycy Górnej, SP w Jabłonce-Borach, SP Nr 1 w Podwilku, SP Nr 3 w Lipnicy Małej, SP Nr 1 w Lipnicy Małej, w SP w Chyżnem, SP Nr 2 w Zubrzycy Górnej i SP w Nr 2 w Lipnicy zostaną zorganizowane place zabaw dla dzieci