Inwestycje realizowane w drugim półroczu 2014 roku przez Gminę Jabłonka

Inwestycje realizowane w drugim półroczu 2014 roku  przez Gminę Jabłonka

Informacja o inwestycjach w Gminie Jabłonka prowadzonych w drugim półroczu 2014 roku

Inwestycje mostowe

1. Odbudowa mostu do Steców na cieku Syhlec w miejscowości Lipnica Mała, w km 0+250
2. Odbudowa mostu w Matonogach  na cieku Czarna Orawa  w miejscowości Jabłonka, w km 0+100
3. Odbudowa mostu koło Trójcy  na cieku Potok Zubrzyca  w miejscowości Zubrzyca Dolna, w km 0+080

Inwestycje drogowe

1. Remont drogi Orawka – Studzianki w miejscowości Orawka w km do 0+055 do 2+340
2. Remont drogi do oczyszczalni w miejscowości Jabłonka w km do 0+000 do 0+350
3. Remont drogi Dylówka do Rajsztaku w miejscowości Lipnica Mała  w km od 0+195 do 1+597 wraz z remontem przepustu w ciągu tej drogi w km 0+725
4. Budowa chodników w miejscowości Zubrzyca Dolna i Jabłonka ul. Podhalańska w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 957  

Inwestycje kanalizacyjne

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: ORAWKA OSIEDLE STUDZIANKI ORAZ JABŁONKA OSIEDLE: KADŁUBY, DZIADOWSKA DOLINA I PIEROGI