Wybory do Rad Powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej

Wybory  do  Rad Powiatowych Małopolskiej Izby  Rolniczej 

Na podstawie uchwały nr 9 /2014 Krajowej Rady  Izb Rolniczych z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Walnego Zgromadzenia Izb Rolniczych – Zarząd Małopolskiej Izby Rolniczej informuje, że termin wyborów do Rad Powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej ustalony został na dzień 31 maja 2015 r.

WAŻNE DATY :

do dnia 11 maja 2015 r. - zgłaszanie kandydatów do Rad Powiatowych

do dnia 17 maja 2015 r. - wyłożenie w Urzędzie Gminy spisu Członków Izby Rolniczej uprawnionych do głosowania w wyborach

31 maja 2015 r. - głosowanie w Urzędzie Gminy Jabłonka ul. 3 Maja 1 w godzinach

8.00 do 18.00


W gminie Jabłonka wybiera się dwóch członków do Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej.

Rolnik ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej MIR musi złożyć następujące dokumenty:

– zgłoszenie kandydata,

– oświadczenie o zgodzie na kandydowanie

– listę osób  popierających zgłoszenie kandydatury  zawierającą, co najmniej 50 ważnych podpisów

Druki te można otrzymać w Urzedzie Gminy Jabłonka pokój nr 7  lub pobrać ze strony strony internetowej www.mir.krakoww.pl lub www.jablonka.pl w zakładce Tablica ogłoszeń/ogłoszenia różne.

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 41 w Jabłonce informuje, że  kandydatury na Członków Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej przyjmowane będą  w dniach od  poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 w Urzędzie Gminy w Jabłonce pok. nr 7. Zgłaszanie kandydatur na Członków Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej dokonywać można  do 11 maja 2015 r.

Od 11 maja do 15 maja 2015 w godzinach od 8.00 – 15.00 zostanie wyłożony do wglądu w Urzędzie Gminy Jabłonka pok. 112 spis członków Izby Rolniczej uprawnionych do głosowania w wyborach.

Lista osób popierających zgłoszenie kandydata
Zgłoszenie kandydata
Oświadczenie kandydata