sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Obwieszczenie Starosty Nowotarskiego

Obwieszczenie Starosty Nowotarskiego dotyczącego zawiadomienia o prowadzonym postępowaniu w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 167K Jabłonka - Lipnica Mała w m. Lipnica Mała na odcinkach km 3+927,25 - 5+028,00 i 6+738,30 - 7+738,30"

obwieszczenie (.pdf)