sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Przekaż 1% Podatku prosto do "BARKI"

Przekaż 1% Podatku prosto do "BARKI"

Z radością informujemy, że od 16.12.2009r. Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Jabłonce uzyskało osobowość prawną i posiada wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym pod  numerem 0000343983.
    
Informujemy również, że od 08.04.2010r. Koło PSOUU w Jabłonce posiada status organizacji pożytku publicznego. Fakty te uprawniają nas do czynienia starań o pozyskanie 1% podatku dochodowego bezpośrednio dla naszego Koła ( do tej pory odbywało się to za pośrednictwem Zarządu Głównego w Warszawie).
    
W związku z opisanymi faktami Zarząd Koła w imieniu własnym i naszych podopiecznych prosi o  zadeklarowanie 1% podatku dochodowego  dla naszego Koła wpisując  w zeznaniu podatkowym : Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Jabłonce,  34-480 Jabłonka, ul. Tetmajera 4 oraz Nr KRS 0000343983

Doświadczenie lat ubiegłych utwierdza nas w przekonaniu, że mamy wielu ludzi życzliwych, którym los osób niepełnosprawnych leży na sercu. Poprzez adresowaną do nas pomoc wyrażają Państwo akceptację osób sprawnych inaczej  oraz  wspierają nasze działania prowadzone od 1997r. Z góry dziękujemy za podanie pomocnej dłoni w realizacji trudnego, ale jakże ważnego zadania, za towarzyszenie naszym poczynaniom.

Z wyrazami wdzięczności - Zarząd Koła PSOUU w Jabłonce