sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

ZUK Informacja o wyniku przetargu na majem lokalu położonego na parterze Budynku Ośrodka Zdrowia w Lipnicy Małej

ZUK.221.29.2017                                                                                            Jabłonka, dnia 9 listopada 2017 roku


 

 

Dotyczy: postępowania w sprawie przetargu pisemnego nieograniczonego na majem lokalu położonego na parterze Budynku Ośrodka Zdrowia w Lipnicy Małej.  


 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. 2016 poz. 2147) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 września 2014 r. w sprawie sposobu      i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 1490) z późniejszymi zmianami, Zakład Usług Komunalnych przy Urzędzie Gminy w Jabłonce informuje o wynikach przetargu.

W dniu 9 listopada 2017r. w Zakładzie Usług Komunalnych przy Urzędzie Gminy w Jabłonce został przeprowadzony przetarg pisemny nieograniczony.

Przetargiem objęto lokal użytkowy położony na parterze Budynku Ośrodka Zdrowia w Lipnicy Małej w skład którego wchodzą cztery pomieszczenia, korytarz, łazienka, WC  o łącznej powierzchni użytkowej 74m2.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Dz.ew. nr 14151/4, 14151/5 o łącznej  pow. 0,1905ha. Poz. rej. gruntu G2. Księga wieczysta NS1T/00068813/0.

Właściciel: Gmina Jabłonka. 

Miesięczna cena wywoławcza za najem lokalu 502 zł netto + 23%VAT.

Z powodu braku złożonych ofert, przetarg został zakończony wynikiem negatywnym.  

Zgodnie z §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 września 2014 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 1490) z późniejszymi zmianami, niniejszy wykaz podaje się do publicznej na okres 7 dni. 

 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Mirosław Karkos