sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Zmiana nazwy ulicy – informacja dla mieszkańców i przedsiębiorców

pograniczaW związku ze zmianą nazwy ul. Wojsk Ochrony Pogranicza na ul. Pogranicza Wójt Gminy Jabłonka informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wszelkie pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy są wolne od opłat.

Zmiana nazwy ulicy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową, natomiast wszyscy przedsiębiorcy mający siedzibę na dotychczasowej ulicy są zobowiązani do dokonania zmiany siedziby firmy w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej w najbliższym Urzędzie Gminy.