sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Konkurs na projekt statuetki - wyniki konkursu

Konkurs na projekt statuetki - wyniki konkursu


Komisja Konkursu po zapoznaniu się z kryteriami założeń konkursowych, oceny artystycznej z motywami regionalizmu oraz analizie technicznych możliwości wykonawczych projektów statuetek oraz ew. kosztów wykonania, Komisja uznaje opracowanie opatrzone godłem AWK 1238 za najlepiej spełniające założenia Konkursu. Godło AWK 1238  należy do autora Arkadiusz Wesołowski -Koszalin który zostaje zwycięzcą Konkursu.
 
Uwagi komisji:

Komisja wnioskuje do organizatora konkursu o wyróżnienie pozostałych prac, które wpłynęły na ogłoszony konkurs i wykorzystanie ich do celów promocji Gminy.
Pracę o godle „O” „  Orawska Parzenica” komisja proponuje wyróżnić kwota – 500,00 zł
Prace o godle „Gall”   „ Orawskie Dźwierze „ komisja proponuje wyróżnić kwotą – 300,00 zł.
 
Skład Komisji Konkursu na posiedzeniu w dn. 03 kwietnia 2008r :
 
1.    Jadwiga Pilch- Przewodnicząca Komisji
2.    Robert Kowalczyk
3.    Józef Knapczyk
4.    Andrzej Madeja
5.    Eugeniusz Moniak