sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Badanie ankietowe Województwa Małopolskiego

Województwo Małopolskie realizuje badanie ankietowe z zakresu prowadzonej działalności organizacji pozarządowych współpracujących z Polakami i Polonią za granicą oraz ich oczekiwań. Głównym celem przeprowadzanego badania jest aktualizacja wiedzy w/w temacie w kontekście małopolskich organizacji lub organizacji działających na terenie województwa małopolskiego.

W związku z powyższym  zwracamy się z uprzejmą prośba do organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie Gminy Jabłonka o wypełnienie ankiety dostępnej  w wersji elektronicznej na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego https://www.malopolska.pl/samorzad/organizacje-pozarzadowe w terminie do 25 lutego 2019 roku.

Z góry dziękujemy za udział w badaniu ankietowym.

 

Loading...