sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Zasiłek Rodzinny

Wnioski o Zasiłek Rodzinny na rok 2008/2009

Sekcja Świadczeń Rodzinnych  informuje, że od 1 lipca 2008r. można składać wnioski o przyznanie zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2008/2009. Druki dostępne są w Urzędzie Gminy Jabłonka pok. Nr 6 – parter oraz na stronie www.mps.gov.pl .
Wypełniony wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi  dochody członków rodziny z 2007r. (zaświadczenia o dochodach z urzędu skarbowego, nakazy płatnicze, decyzje o przyznanych stypendiach, dochody z działalności gospodarczej itp.) należy złożyć  w pok. 210 -II piętro.