sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Gmina Jabłonka realizuje projekt pt. "Małopolskie Talenty I i II etap edukacyjny"

malopolskie talentyGmina Jabłonka otrzymała dofinansowanie ze środków: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020
Dofinansowanie zostaje przyznane zgodnie z następującym procentowym udziałem:

- Współfinansowanie UE w kwocie nie większej niż: 312 022,67 PLN-nieprzekraczające 85 % wydatków kwalifikowanych z Projektu;

- Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa,w kwocie nie większej niż: 25 494,83 PLN- stanowiące 6.95% wydatków kwalifikowanych Projektu;

- Dofinansowanie nieobjęte pomocą publiczną-pomocą de minimis wynosi 337 517,50 PLN-stanowi 91,95% wydatków kwalifikowanych

Celem projektu jest rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Jabłonce . Wsparcie skierowane będzie dla uczniów klas 5-6-jako I etap edukacyjny oraz dla uczniów klas 7-8-jako II etap edukacyjny. Utworzone zostanie CWUZ w ramach którego będą realizowane zajęcia z czterech kompetencji przedmiotowych: w zakresie j.angielskiego, nauk matematyczno-przyrodniczych, TIK i przedsiębiorczości.