sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Dbajmy o znaki graniczne

Karpacki Oddział Straży Granicznej prowadzi kampanię informacyjną dotyczącą ochrony znaków granicznych, mającą na celu podniesienie świadomości społeczeństwa w tym zakresie.

Obowiązek ochrony nienaruszalności znaków i urządzeń służących do ochrony granicy państwowej wynika z art. 1 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 147 ze zm.).

Więcej informacji związanych z tą kampanią znajduje się na stronie internetowej Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. (Link do strony www)

Ulotka Informacyjna (.pdf)