Konkurs na najlepszy obiekt turystyczny

Konkurs na najlepszą realizację obiektu turystycznego

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że rozpoczął się konkurs a najlepszą realizację (estetyka, tradycja, ekologia) obiektu turystycznego, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw agroturystycznych w Gminie Jabłonka w roku 2008. Organizatorem tego corocznego konkursu jest Wójt Gminy Jabłonka. Nadzór merytoryczny nad przeprowadzeniem konkursu sprawuje Referat Strategii i Promocji Urzędu Gminy Jabłonka.
 
Zainteresowanych prosimy o uważne przeczytanie regulaminu konkursu.
REGULAMIN KONKURSU


1. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Jabłonka. Nadzór merytoryczny nad przeprowadzeniem konkursu sprawuje Referat Strategii i Promocji Urzędu Gminy Jabłonka.
 
2. Cele konkursu.
  • wyłonienie najlepszego obiektu turystycznego.
  • wskazywanie działalności na rzecz turystów, ze szczególnym uwzględnieniem agroturystyki jako alternatywnej i komplementarnej działalności, jako źródła dodatkowego dochodu oraz sposobu na restrukturyzację rynku pracy na wsi,
  • promocja i reklama obiektów turystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw agroturystycznych, podnoszenie standardu świadczonych usług w zakresie turystyki wiejskiej.
     
 
 
 
 
 
 
3.Uczestnicy konkursu.
W konkursie mogą uczestniczyć podmioty prowadzące obiekty turystyczne oferujące usługi noclegowe na terenie Gminy Jabłonka.

4. Założenia konkursowe.
Konkurs ma charakter stały i rozstrzygany będzie w edycjach rocznych. Warunkiem przystąpienia do konkursu w roku 2008 jest pisemne zgłoszenie udziału podmiotu w Urzędzie Gminy Jabłonka, ul. 3 Maja 1, 34-480 Jabłonka, pokój 205 w terminie do 15.07.2008 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Gminy Jabłonka. Dokonując zgłoszenia do konkursu podmiot prowadzący obiekt turystyczny wyraża zgodę na dokonanie oględzin obiektu oraz udzielania informacji o prowadzonej w obiekcie działalności.
 
5. Czas trwania konkursu.
W okresie od 16 lipca do 7 sierpnia 2008 r. Komisja Konkursowa dokona oceny zgłoszeń. Ogłoszenie wyników konkursu i uhonorowanie laureatów nastąpi podczas gminnej imprezy „Na Orawie bywom” w Lipnicy Małej.
 
6. Kryteria oceny w konkursie.
Przedmiotem oceny obiektów turystycznych biorących udział w konkursie są następujące kryteria w skali punktowej od 0 do 10:
  • urządzenie i funkcjonowanie obiektu, standard świadczonych usług, (wrażenie ogólne, bezpieczeństwo i komfort wypoczynku, wydzielenie części mieszkalno-wypoczynkowej i gospodarczo-użytkowej, estetyka i czystość pokoi gościnnych, otoczenia, higiena żywienia i pomieszczeń, dostępność do węzła sanitarnego, dodatkowe pomieszczenia - kuchnia, pokój wypoczynkowy, itp.),
  • ekologiczny system oddziaływań: środowisko - człowiek, (kontakt z naturą, zwierzętami, oczyszczalnia przydomowa, utylizacja ścieków, urządzenie, zabezpieczenie śmietnika, szamba, kompostowanie odpadów, itp.),
  • zdrowa żywność, (gospodarstwo z atestem gosp. ekologicznego, proekologiczny system produkcji żywności),
  • inwestycje w obiekcie związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością (np. modernizacja budynku, wypożyczalnia rowerów, sprzęt pływający, przygotowanie terenu do zabaw dla dzieci wczasowiczów, atrakcyjne obiekty lub rozwiązania innowacyjne w infrastrukturze gospodarstwa, itp.),
  • konkurencyjność ceny,
  • szczególne atrakcje związane z obiektem i okolicą (zajęcia sportowe i rekreacyjne, regionalna kuchnia, oryginalne potrawy, tradycje, kultura, zabytki, organizowanie wycieczek do lasu - zachowanie przepisów ppoż., poszanowanie flory i fauny leśnej),
  • aktywność gospodarza w propagowaniu własnej oferty turystycznej (zabiegi promocyjne, dostępność informacji o obiekcie, udział w publikacjach, targach i wystawach, strona internetowa, gościnność gospodarzy, ulotki, informacje, ogłoszenia, itp.).
 
7. Nagrodami w konkursie będą:
 
- W kategorii gospodarstwa agroturystyczne:

I.    Za zajęcie I miejsca – tytuł Najlepszy Obiekt Turystyczny w kategorii gospodarstwa agroturystyczne w Gminie Jabłonka w roku 2008, dyplom potwierdzający zajęcie miejsca w konkursie, nagroda pieniężna w wysokości do 1000 zł.
II.    Za zajęcie II miejsca – dyplom potwierdzający zajęcie miejsca w konkursie, nagroda pieniężna w wysokości do 700 zł.
III.    Za zajęcie III miejsca – dyplom potwierdzający zajęcie miejsca w konkursie, nagroda pieniężna w wysokości do 500 zł.

- W kategorii inne obiekty turystyczne:

Za zajęcie I miejsca dyplom potwierdzający zajęcie miejsca w konkursie, umieszczenie w informatorze danych o ofercie, nagroda pieniężna w wysokości do 500 zł.

8. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w lokalnych mediach, Biuletynie Informacyjnym Gminy Jabłonka oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Jabłonka: www.jablonka.pl.