sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Informacja o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2020

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i która złoży stosowne oświadczenie w tym zakresie.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej prawach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Telefoniczna możliwość umawiania wizyt w celu skorzystania z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego pod nr telefonu 18 2661 300 (Biuro Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Nowym Targu).

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się może być udzielona porada (z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji) także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, po wcześniejszym zgłoszeniu na podany wyżej numer telefonu.

Harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu nowotarskiego w 2020 roku

Informacja o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2020