sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Biuletyn - Gminne Inwestycje

Zapraszamy do zapoznania się z Biuletynem Informacyjnym - Gminne Inwestycje

Gminne Inwestycje

 

    W najbliższych latach czeka naszą Gminę szereg bardzo kosztownych inwestycji w infrastrukturę gminną. W szczególności planowana jest budowa kanalizacji sanitarnych i oczyszczalni ścieków, inwestycji kubaturowych oraz szereg innych. Koszt tych inwestycji szacowany jest na około 100 milionów złotych.

    Wielu mieszkańców zapewne zastanawia się, dlaczego inwestycje te nie są już w tym roku realizowane. Powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, iż pomimo informacji w prasie, radiu i telewizji do chwili obecnej nie są jeszcze dostępne dla gmin środki finansowe z Unii Europejskiej. Środki te pozwoliłyby sfinansować większą część kosztów inwestycji. Dlatego też nasze inwestycje zostaną uruchomione po pozyskaniu środków z Unii Europejskiej. Przewiduje się, iż nastąpi to dopiero w przyszłym roku. Finansowanie ich w tym roku jedynie ze środków gminy spowodowałoby, iż nie otrzymalibyśmy dofinansowania i musielibyśmy pokryć 100% kosztów inwestycji. W takim przypadku byłoby mniej pieniędzy na inne działania gminy: odśnieżanie, budowa dróg gminnych itd.

    Dlatego też władze gminy podjęły decyzję, aby poczekać z inwestycjami na pozyskanie środków finansowych z Unii Europejskiej. Warto poczekać na decyzje.

 Pobierz biuletyn w wersji pdf