sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

COMENIUS Partnerskie Projekty Szkół realizowany na Orawie pt.: „Tradycje kulturowe regionu”

COMENIUS Partnerskie Projekty Szkół realizowany na Orawie pt.: „Tradycje kulturowe regionu”

 
Zespół Szkół w Podwilku przed wakacjami 2009, złożył projekt do Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” i we wrześniu otrzymaliśmy pozytywną akceptację. W Polsce zostało złożonych ponad tysiąc projektów z czego zaakceptowano 450 projektów, w tym w województwie małopolskim 99 projektów.
 
Pomysł wzięcia udziału w projekcie „zrodził się ” przez słowacką szkołę z Trsteny, Základná škola Trstená, która od 4 lat współpracuję z Zespołem Szkół w Podwilku. Współpraca bardzo pomyślnie rozwijała się przez te lata, stąd też pomysł na realizację wspólnego międzynarodowego projektu. W projekcie biorą udział trzy szkoły w tym jako koordynator Základná škola Trstená (Słowacja) oraz partnerzy Zespół Szkół w Podwilku(Polska) i Základní škola a Mateřská škola Žirovnice (Czechy).

Partnerskie projekty edukacyjne Comeniusa mają jasno wyznaczone cele i adekwatne do nich rezultaty. Zakładają, zaplanowane, spójne działanie. Dzięki nim szkoła nawiązuje szerszą współpracę z rodzicami uczniów, przedstawicielami regionalnych władz oświatowych i samorządowych, lokalnymi przedsiębiorstwami, instytucjami i organizacjami oraz mediami. Finał projektu ma postać prezentacji w obecności szerokiego grona osób spoza szkoły.

Projekt będzie trwał 2 lata. Celem projektu jest uatrakcyjnienie procesu edukacji zarówno  uczniów jak i nauczycieli. Jak również rozszerzenie i pogłębienie treści  przedmiotów nauczanych i wzmocnienie relacji między przedmiotowych. Każda partnerska szkoła chce zaprezentować swój region i zyskać wiadomości na temat regionów partnerskich, aby zachować kontynuacje tradycyjnych wartości regionu.

Tematem projektu są ludowe tradycje, które sprawiają możliwości do zaktywowania dużej ilości uczniów poprzez spotkania i wywiady z ludowymi artystami, branie udziału w różnych warsztatach i ludowych przedsięwzięciach, wspieranie kreatywności, udoskonalanie kompetencji komunikacyjnych i umiejętności językowych w jednym. Ponieważ częściowy i finałowy produkt będzie zaprezentowany poprzez multimedialną prezentację, katalogi, różne nagrania video i inne atrakcyjne produkty, wytwory te będą używane jako pomoce naukowe do zademonstrowania możliwie wszystkim uczniom szkół. Partnerskie szkoły wierzą że, udział w tym projekcie będzie wsparciem dla poczucia europejskiej jedności wśród uczniów, wzmocni szacunek do tradycji narodowych oraz zintegruje proces uczenia.  Udział w tym projekcie będzie ważnym krokiem, który wpłynie na współpracę międzynarodową.

Koordynatorem projektu Comenius po stronie polskiej jest nauczycielka Zespołu Szkół mgr Daria Leksander. 30.10.2009 roku odbyło się pierwsze spotkanie partnerskich szkół w Trestenie. Zespół Szkół w Podwilku reprezentowały : dyrektor mgr Alina Leksander, wicedyrektor mgr Agata Gacek , nauczycielka języka słowackiego mgr Grażyna Kozak oraz koordynator. Na spotkaniu ustalono terminy wyjazdów dzieci do rodzin oraz zasady finansowania wycieczek krajoznawczych po zaprzyjaźnionych państwach.