sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

„Moje boisko ORLIK 2012” dla Zubrzycy Górnej

„Moje boisko ORLIK 2012”  dla Zubrzycy Górnej

Uchwałą Sejmiku Małopolskiego zostało przyznane dofinansowanie w formie dotacji celowej w wysokości  333000 zł z tym , że nie więcej niż 33% wartości zadania na budowę „Moje boisko ORLIK 2012”. Taką samą kwotę przeznaczy na to boisko Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Całą resztę w wysokości nie mniejszej niż w/w beneficjenci,  musi dofinansować  budżet Gminy Jabłonka. Oddanie do użytku tego nowoczesnego obiektu przewidziane jest jeszcze w tym roku. Będzie to boisko wielofunkcyjne o podobnych parametrach jak Orlik w Jabłonce. Ogólnodostępne i otwarte dla wszystkich, którzy w sporcie widzą szansę na zdrowy tryb życia i miłe spędzanie wolnego czasu.