sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Kolejna dotacja dla Gminy Jabłonka

Kolejna dotacja dla Gminy Jabłonka

 
W 2010 roku gmina Jabłonka wraz z Orawskim Centrum Kultury  będzie realizować projekt  pod nazwą „Wspólny Rozwój Kultury i Sportu na Orawie 2010”. Partnerem przedsięwzięcia jest miasto Trstena. Wspólne uczestnictwo w projekcie jest kolejnym etapem bogatej współpracy naszych miejscowości. 
 
Realizowany projekt współfinansowany będzie przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 Mikroprojekty, środków finansowych Budżetu Państwa oraz środków gminy Jabłonka.

Wartość projektu to 36 800,00 euro. Z tej sumy 31 280,00 euro pochodzić będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 Mikroprojekty, 3 680,00 euro ze środków Budżetu Państwa oraz 1 840,00 euro ze środków gminy Jabłonka.

W ramach projektu  planuje się:


1. Zorganizowanie spotkania partnerów celem ustalenia szczegółów technicznych realizacji projektu.
2. Zakup sprzętu na cele realizacji projektu.
3. Opracowanie oraz wykonanie materiałów promocyjnych (ulotki, plakaty, gadżety reklamowe).
4. Organizacja imprez kulturalnych.
5. Organizacja imprez sportowych (piłka siatkowa, piłka nożna)
6. Opracowanie oraz wydanie dwujęzycznego folderu promocyjnego, zorganizowanie konferencji, które będą przedstawiać przebieg oraz realizację projektu.